Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY POUŽITÍ

Přístupem, používáním, prohlížením, spouštěním, načítáním a navštěvováním stránek www.kryptomates.cz včetně všech jejich součástí, obsahu, sekcí a podsekcí, obrázků, videí, grafiky, textů, názvů, popisů, souborů, zdrojových kódů a dalšího (dále jako „Stránka“) a jejích služeb (dále jako „Služby“), vy jako uživatel (dále jako „Uživatel“) prohlašujete, že budete jednat v souladu s podmínkami uvedenými níže a že s nimi souhlasíte. Dále potvrzujete vaše porozumnění těchto podmínek použití a že budete jednat v souladu s platným Právním řádem České republiky.

PODMÍNKY STRÁNEK

Tato Stránka, veškeré její součásti a také Služby nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, nebo jakkoliv použity pro komerční účely, pokud tomu tak není výslovně dovoleno vlastníkem Stránky (dále jako „KRYPTO Mates“). KRYPTO Mates si vyhrazuje právo na své uvážení kdykoliv změnit, odstranit či upravit jakoukoliv součást Stránky a to včetně těchto podmínek použití.

ODKAZY

Tato webová stránka obsahuje odkazy na servery, služby a webové stránky, které nejsou pod správou a vlastnictvím KRYPTO Mates tudíž za ně nebere žádnou zodpovědnost, neručí za ně, nenabízí na ně žádnou podporu a odmítá zodpovědnost za jakékoliv nepřesnosti, chyby, nefunkčnosti, výpadky a nevhodný obsah. Odkazy a přesměrování jsou na webové stránce pouze pro vaše pohodlí, což neznamená, že majitel nebo webová stránka souhlasí s jejich obsahem.

OBSAH STRÁNEK

Tato webová stránka může obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Všechen obsah, včetně těchto podmínek použití, může být postupem času upravován dle uvážení KRYPTO Mates. Před učiněním jakékoholiv rozhodnutí na základě obsahu této stránky si ověřte správnost, úplnost, přesnost a pravdivost informací. Majitel webových stránek neposkytuje záruku opravení případných chyb.

POSKYTNUTÍ OBSAHU

Poskytnutím a zasláním jakýchkoliv souborů, obrázků, videí, postupů, návodů, konceptů, informací a dalšího Stránce souhlasíte, že s nimi může KRYPTO Mates nakládat dle svého uvážení po neomezeně dlouhou dobu. KRYPTO Mates si nepřeje prostřednictvím Stránek dostávat žádné důvěrné, nevhodné, škodlivé, intimní informace či osobní údaje, případně informace tohoto charakteru. Proto takto poskytnuté informace za důvěrné považovány nebudou.

SOUKROMÍ

KRYPTO Mates nebude zveřejňovat vaše jméno či osobní údaje při použití jakýchkoliv vámi předaných informací či souborů. Výjimku může tvořit pouze váš souhlas s použitím vašeho jména, příjmení a e-mailu při využití kontaktního formuláře na úvodní stránce. Takto získané informace budou využity výhradně pro účel zpracování odeslané zprávy. Vaše osobní informace mohou být poskytnuty, pokud to jakkoliv přikazuje Právní řád České republiky.

SOUBORY COOKIES

Stránka užívá k poskytnutí co nejlepšího uživatelského zážitku soubory cookies. Využíváním Služeb Stránky s jejich užíváním a ukládáním souhlasíte.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KRYPTO Mates respektuje veškeré vaše osobní informace a považuje je za soukromé. Bude s nimi nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679 (GDPR), a to v platném znění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI GOOGLE INC.

Tato webová stránka obsahuje aplikace společnosti Google, Inc., která nakládá s vašimi osobními informacemi dle vlastních prohlášení a podmínek. Společnost Google, Inc. má právo používat vaše soubory cookies a informace o používání webu, které může zpracovávat na svých serverech a poskytovat je třetím stranám, ale to jen v případě, že to vyžaduje zákon a nebo třetí strana ke zpracovávání těchto informací pro Google, Inc. Používáním této webové stránky souhlasíte s podmínkami společnosti Google, Inc. a s odesíláním vašich údajů společnosti Google, Inc.
Zásady Ochrany Soukromí Google jsou k dispozici zde.

V Ostravě dne 5. 2. 2021